Always free shipping!

Betingelser og vilkår

Terms of Use

Disse vilkårene og betingelsene er skrevet for nettstedet www.ra-zr.com («nettstedet»), abonnementstjenestene som tilbys på nettstedet («abonnementene»), produktene og tjenestene som leveres i henhold til abonnementene og produktene og tjenester levert én gang («Direktekjøp»). «Produkt» refererer til produktene som er til salgs på nettstedet. Vennligst les disse vilkårene nøye. Ved å bruke nettstedet eller registrere deg for abonnement via nettstedet, godtar du vilkårene og betingelsene og godtar å være bundet av dem. Skriv ut en kopi for referanseformål. Hvis du ikke godtar vilkårene, vil du ikke kunne søke om abonnement fra nettstedet.

1. INFORMASJON OM OSS

RAZR AS. Addresse: Frydenlundgata 11, 0169, Oslo, E-mail: info@ra-zr.com.

2. SØKNAD OG BINDINGSTID

2.1 Du kan bare søke om et abonnement hvis du er minst 18 år gammel. Vi ber også om at du gjør oppmerksom på at du på Nettsiden kun kan inngå abonnementsavtale for levering til adresse i Norge.

2.2 Når du har søkt om abonnement via nettstedet, bekrefter vi mottak ved å sende en melding til e-postadressen du har oppgitt. Avtalen mellom deg og oss inngås imidlertid først når vi sender en ny e-post som bekrefter at produktet ditt har eller vil bli sendt til deg.

2.3 Oppgjørsavtalen er innebygd at én gang per valgt intervall (hver 90/120/150 dag) sendes én pakke til adressene du oppgir. Noen spesielle abonnementer (f.eks. «Limited Edition») kan imidlertid være begrenset til én vare, mens kontrakten kun gjelder den varen og avsluttes automatisk etterpå.

2.4 Vi forbeholder oss retten til å avstå fra å inngå avtale med deg uten å oppgi grunn.

2.5 Du kan registrere deg hos RA-ZR uten å kjøpe noe. Dette betyr at du blir RA-ZR-medlem med samme rettigheter og krav som en betalende kunde, bortsett fra de som er direkte knyttet til et kjøp. Du beholder medlemskapet ditt til du uttrykkelig ber om å ikke gjøre det eller hvis du har vært inaktiv i en lengre periode, i henhold til vilkårene i personvernerklæringen vår. Vær oppmerksom på at det å kansellere et abonnement ikke betyr at du blir fjernet som RA-ZR-medlem. Dette tar sikte på å gjøre pauser og reaktiveringer enkle og likevel fortsette å kunne få tilgang til anbefalingene og andre deler som brukes av RA-ZR gratis.

3. PRISER

3.1 Med unntak av åpenbare trykkfeil, er prisene oppgitt fra tid til annen på nettsiden. Alle priser er inkludert mva.

3.2 Prisen for et abonnement inkluderer vanligvis en periodisk avgift (f.eks. en månedlig avgift). Prisene som kreves for et abonnement er oppgitt ved registrering.

3.3 Priser og fraktkostnader kan endres fra tid til annen. Bortsett fra det som er angitt i 7.3, er du bundet av prisene som gjelder på tidspunktet for abonnementssøknadene, med mindre vi varsler deg om priser og du ikke har sendt oss et varsel innen 60 dager etter denne datoen om at du ikke godtar slike endrede vilkår ( da avsluttes abonnementet umiddelbart).

4. BETALING

4.1 Gjennom Abonnementet forplikter du deg til å betale den periodiske avgiften frem til slutten av Abonnementet.

4.2 Den første periodiske avgiften vil bli betalt i forbindelse med abonnementssøknaden din, og påfølgende avgifter vil vanligvis betales samme dag i neste kalendermåned (unntatt helligdager). Hvis søknaden din ikke blir innvilget (se avsnitt 2.4), vil det ikke bli belastet noe gebyr. Ved direkte kjøp betales gebyret direkte ved kjøp. Selv i tilfeller der produktet er et gavekort som ikke brukes i den angitte tidsperioden, vil ikke RA-ZR kunne tilbakebetale kjøpet.

4.3 Betaling må skje med kredittkort, debetkort (Visa, Mastercard, American Express), eller Vipps via betalingsplattformen Klarna. Du godtar at vi kan belaste de periodiske avgiftene fra kreditt- eller debetkortet ditt uten ytterligere godkjenning inntil du oppdaterer betalingsinformasjonen din via kontoen din på nettsteder eller ved å sende en melding til info@ra-zr.com (i tillegg til tiden vi rimeligvis kan kreve å løse belastningen).

4.4 Betaling kan også gjøres med en verdikode eller gavekort utstedt av oss (i henhold til vilkårene for kupongen eller gavekortet).

4.5 Vi forbeholder oss retten til å få laget en kredittrapport om deg.

5. LEVERINGSTID

5.1 Etter abonnementsoppføringen vil en vare bli sendt i henhold til ditt valgte intervall. Avhengig av når abonnementssøknaden din mottas i løpet av en kalendermåned, vil den første varen bli levert i løpet av samme kalendermåned eller den neste. Vi gjør vårt beste for å sende deg din første vare så raskt som mulig. Ved bestilling av et produkt vil det bli sendt så raskt som mulig til adressen du oppga ved bestilling.

5.2 Hvis en vare går tom, forbeholder vi oss retten til ikke å levere noen vare for inneværende kalendermåned. I så fall vil det heller ikke belastes den måneden.

6. PRODUKTER OG EMBALLASJE

6.1 Alt innhold på nettstedet er beregnet på private kunnskaps- eller informasjonsbehov. Beskrivelser av ingredienser, holdbarhet og andre forskrifter er gitt ved å referere til det originale produktet. Alle produkter skal brukes i henhold til instruksjoner, forholdsregler og retningslinjer de har. Pass alltid på at produktet ikke inneholder noe du er allergisk mot.

6.2 Alle produktene på nettstedet, inkludert alle vareprøver vi tilbyr, er kun beregnet på personlig bruk. Med mindre annet er oppgitt, forbeholder vi oss retten til å bytte eller endre produktet vi tilbyr for salg eller som en del av en kolleksjon, uten forvarsel til deg som kunde.

6.3 RA-ZR har kun ompakket originalprodukter.

7. OPPSIGELSE OG AUTOMATISK UTVIDELSE

7.1 Begge parter kan, uten å oppgi grunn, kansellere et abonnement for oppsigelse før slutten av den gjeldende abonnementsperioden. Hvis abonnementet ikke avsluttes innen denne tiden, vil det automatisk fornyes. Abonnementer kan kanselleres når som helst med 24 timers varsel uten ekstra kostnader.

7.2 Du kansellerer abonnementet ditt via kontoen din på nettstedet under «faktureringsinfo» eller ved å sende oss en e-post til info@ra-zr.com. Abonnementet ditt må kanselleres senest 24 timer før neste levering dersom du ikke ønsker neste måneds levering.

7.3 Hvis du ikke kansellerer Abonnementet i henhold til 7.1, vil Abonnementet automatisk utvides til den da gjeldende ordinære prisen for gjeldende Abonnement (ekskludert eventuelle rabatter). Dette gjelder imidlertid ikke for produkter som kun inkluderer én leveranse.

8. ANGRERETT

8.1 Hvis du er en forbruker, kan du ved lov angre innen 14 dager («angrefristen») fra den dagen du mottar den første varen for det gjeldende abonnementet.

8.2 Du kan bare bruke angreretten dersom produktet holdes i vesentlig uendret stand. Dette gjelder imidlertid ikke dersom produktet har blitt ødelagt eller endret på grunn av noen handling som har vært nødvendig for etterforskning eller på grunn av omstendigheter som ikke kan tilskrives deg.

8.3 Du utøver din angrerett ved å kontakte oss innen angrefristen og for egen regning returnere varene til oss innen 14 dager etter at du har gitt beskjed om at du angrer på kjøpet. Du kontakter oss ved å sende en melding til info@ra-zr.com. Produktet kan returneres ved å krysse av din egen adresse, lage en sirkel rundt returadressen og sette på et stempel. Vi ber deg returnere hele varen i originalemballasjen. På grunn av hygienegrunner gjelder ikke angreretten dersom forseglingen på varen er brutt. I disse tilfellene vil vi foreta et prisfradrag tilsvarende verdien av den aktuelle varen. Standardskjema for bruk av angreretten finnes på Forbrukerrådets nettsider.

8.4 Hvis du benytter deg av angreretten, vil vi refundere det du har betalt for varene i henhold til våre retningslinjer for refusjon (se avsnitt 10 nedenfor).

9. KLAGE

Hvis en vare er defekt, kan du innen rimelig tid annonsere varen og motta instruksjoner om hvordan du returnerer den. Klagen kan sendes inn ved å sende en melding som beskriver feilen til info@ra-zr.com. Refusjon for defekte varer skjer i samsvar med refusjonspolicyen vår (se avsnitt 10 nedenfor).

10. REFUSJON

10.1 Hvis du returnerer en vare til oss ved å benytte deg av angreretten (se avsnitt 8 ovenfor), vil vi foreta en refusjon så snart som mulig og senest 14 dager fra datoen vi mottar varselet ditt om saken, forutsatt at vi har også mottatt varen, eller du kan vise at den er returnert til oss. I dette tilfellet vil vi tilbakebetale prisen på varene samt eventuelle fraktkostnader, minus eventuell verdireduksjon. Du må imidlertid bære fraktkostnaden selv for å returnere varene til oss (se avsnitt 8.3).

10.2 Hvis du returnerer en vare til oss av en annen grunn (for eksempel hvis du mener at varen er defekt), vil vi undersøke den returnerte varen og varsle deg via e-post innen rimelig tid hvis klagen din er akseptabel. Dersom dette er tilfelle vil vi rette feilen, for eksempel ved omlevering, redusere prisen eller refundere totalbeløpet. Vi vil refundere eventuelle refusjoner så snart som mulig og senest 30 dager fra den dagen vi mottok den klagede varen. Vi vil da betale tilbake prisen på varene.

10.2.1 Vi betaler vanligvis tilbake penger med samme metode som du brukte i betalingen.

11. ANSVAR

Vårt ansvar overfor deg som kunde er regulert av forbrukerkjøpsloven. Dessuten er vi kun ansvarlige for brudd på disse vilkårene og kun inntil et totalbeløp tilsvarer din årlige abonnementsavgift, med mindre grov uaktsomhet eller forsett har skjedd. Restriksjoner som vil begrense dine rettigheter under obligatorisk grunnlov er ikke nøyaktige.

12. UNNTAKSGRUNN

Dersom oppfyllelsen av våre forpliktelser er vesentlig hemmet eller forhindret på grunn av fullstendighet som vi ikke har vært i stand til å kontrollere, slik som arbeidskonflikt, brann, lynnedslag, terrorangrep, endret grunnlov, skrivekriterier og feil eller fremskritt i tjenester fra underleverandører pga. de forhold som her er angitt, utgjør dette fritaksgrunnlag som medfører fremrykning av oppfyllelsestidspunktet og fritak for erstatning og andre straffer. Dette bør imidlertid ikke begrense rettighetene dine i henhold til forbrukerkjøpsloven eller annen obligatorisk lov.

13. TREDJEPARTS NETTSTEDER

Nettsteder kan inneholde lenker til nettsteder som drives av en av våre partnere, annonsører eller konsernselskaper eller en annen tredjepart. Vær oppmerksom på at vi ikke er ansvarlige for innholdet på slike nettsider eller for varene eller tjenestene som tilbys der.

14. MELDINGER

Meldinger til oss skal sendes til info@ra-zr.com. Svar sendes til e-postadressen eller postadressen du har oppgitt eller publisert på nettstedet.

15. IMMATERIELLE RETTIGHETER

15.1 Vi eller våre lisensgivere eier alle immaterielle rettigheter til nettstedet og alt materiale publisert på nettstedet. Disse verkene er beskyttet av opphavsrett og alle slike rettigheter er forbeholdt.

15.2 Du kan skrive ut en kopi for personlig bruk og laste ned utdrag av sider fra nettstedet. Du kan imidlertid ikke bruke noen del av vårt opphavsrettsbeskyttede materiale til kommersielle formål uten først å ha innhentet en lisens fra oss eller fra vår lisensgiver.

15.3 Ved å abonnere gir du oss en ugjenkallelig rett til å sitere kommentarer fra deg angående oss, varene og abonnementet, som du kan sende inn på nettstedet, en blogg eller andre sosiale medier, som vi kan bruke på nettstedet vårt, på sosiale medier og i andre markedsføringssituasjoner.

16. TILLEGG OG ENDRINGER

Vi kan fra tid til annen gjøre tillegg eller endringer i disse vilkårene. Du er bundet av vilkårene som gjaldt på det tidspunktet du søkte om abonnementet, med mindre vi varsler deg om eventuelle endringer i utvidelsen og du ikke innen 60 dager fra datoen en slik melding ble sendt, varsle oss om at du ikke godtar slike endrede vilkår (hvor Abonnementet skal utløpe umiddelbart).

17. OVERFØRING AV RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER

Du kan ikke overdra dine rettigheter eller forpliktelser under abonnementet uten vår skriftlige samtykke. Vi kan imidlertid tildele våre rettigheter eller forpliktelser under abonnementet når som helst i løpet av abonnementsperioden.

18. GJELDENDE LOV OG TVIST

Disse vilkårene og abonnementet skal tolkes og anvendes i samsvar med norsk lov. Potensielle tvister som oppstår fra disse vilkårene eller abonnementet skal avgjøres av Retten.

Close
Close

Logg inn

Close

Cart (0)

Cart is empty No products in the cart.Currency
Language