Alltid fri frakt!

Hvordan vet jeg om jeg er deprimert?

Depresjon er en psykisk lidelse som kan påvirke en persons humør, tanker, kropp og atferd over lengre tid. Det er en alvorlig lidelse som kan føre til funksjonstap og gå utover hvordan en person håndterer arbeid, skole, studier og andre aktiviteter i hverdagen. Depresjon kan være forårsaket av en rekke faktorer, inkludert biologiske, psykologiske og miljømessige forhold.

Hva kjennetegner en depresjon?

Depresjon er en psykisk lidelse som kan være vanskelig å gjenkjenne hos seg selv. Noen kjennetegn på depresjon kan være å føle seg nedstemt og håpløs over lengre tid, mangel på interesse og glede i aktiviteter man pleier å like, svekket konsentrasjon og oppmerksomhet, redusert selvfølelse og selvtillit, skyldfølelse og mindreverdighetsfølelse, pessimistiske tanker om fremtiden, initiativløshet og beslutningsvegring, tanker om selvmord, søvnproblemer, endringer i appetitt, nedsatt seksuell interesse, angst, rastløshet og uro, manglende følelsmessige reaksjoner og irritabilitet. Hvis du har opplevd slike symptomer over flere uker eller måneder, er det viktig å søke hjelp.

Hva skal jeg gjøre om jeg er deprimert?

Hvis du mistenker at du kan være deprimert, bør du ta kontakt med fastlegen din. Dette er den beste måten å få hjelp på og starte prosessen med å få bedre. Fastlegen kan vurdere om du har depresjon og hjelpe deg med å finne riktig behandling. Dette kan inkludere å henvise deg til en psykolog eller til andre behandlingstilbud, avhengig av dine behov. Det er viktig å huske at depresjon er en behandlingsbar lidelse, og jo tidligere du søker hjelp, jo større sjanser er det for at du kan bli raskt frisk igjen.

Test deg selv for depresjon

https://ifightdepression.com/no/selvtest

Trenger du noen å snakke med?

Døgnåpne hjelpetelefoner:

Vil du komme igang med RA-ZR? Bruk koden ORGANISK ved utsjekk og få 25% her.

Close
Close

Sign in

Close

Cart (0)

Cart is empty No products in the cart.Currency